You are currently viewing ทำไมเราจึงใช้การฝังกลบขยะแทนการเผา

ทำไมเราจึงใช้การฝังกลบขยะแทนการเผา

  • Post author:
  • Post category:Blog

คือต้องบอกก่อนว่าสำหรับประโยชน์ที่เราจะได้จากการฝังกลบขยะมูลฝอยแทนการเท่านั้น เพราะว่าการเผามักจะมีการปล่อยก๊าซของเสียออกมามันก็คือ ความหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าการฝังกลบขยะมูลฝอยนั้น มันจะช่วยลดปัญหาความน่ารำคาญของมลพิษทางอากาศได้คือเอาง่ายๆ ว่าเราสามารถฝังกลบขยะแทนได้แต่ก็ต้องมีพื้นที่แล้วเราก็สามารถใช้ประโยชน์ พื้นที่วันข้างหน้าอาจจะนำไปพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวหรือเป็นสวนสาธารณะก็แล้วแต่

ข้อดี

แล้วที่กล่าวไปในขั้นแรกว่าการฝังกลบนั้นมันสามารถที่จะนำพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์ได้อยู่ แต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับขยับมาชนิดมันก็อาจจะเป็นอันตราย ดังนั้นจะต้องมีการแยกเป็นอย่างดีดังนั้นขยะมูลฝอยที่ปราศจากอันตราย จึงสามารถฝังกลบได้เพราะการเผาอาจจะสร้างมลพิษทางอากาศ และอาจจะกระจัดกระจายไปทั่วจากการเผา

ข้อเสีย

สำหรับการฝังขยะนั้นต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับการกำจัดขยะมูลฝอยบางครั้ง เราก็ต้องทำไม่ถูกหลักสุขาภิบาลไม่อย่างนั้นแล้วขยะมูลฝอยที่เรานำไปฟังนั้น มันอาจจะมีการปนเปื้อนสารเคมีหรือสารพิษและว่าจะทำให้พื้นดินหรือที่ดินแถวนั้น กลายเป็นพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารเคมีดังนั้นถ้าเกิดปัญหา มันก็อาจจะทำให้มีสารพิษรั่วไหลออกมาได้นั่นเอง

ทำปุ๋ย

สำหรับขยะบางชนิดสามารถนำมันมาทำปุ๋ยได้อย่างเช่น พวกขยะมูลฝอยที่เป็นขยะอินทรีย์อย่างเช่นพวกอาหารเศษอาหาร เพราะว่ามันสามารถย่อยสลายได้และที่สำคัญเราสามารถ นำมันไปทำให้เกิดประโยชน์ ด้วยการทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวันข้างหน้า

Ufabet1688 พนันออนไลน์ 24 ชั่วโมง ( https://www.w88w88.me/ufabet1688/ )