You are currently viewing ความหมายของ ขยะมูลฝอย

ความหมายของ ขยะมูลฝอย

  • Post author:
  • Post category:Blog

ขยะมูลฝอย มันคืออะไรสิ่งของเหลือจากกระบวนการผลิตที่เสือกจนสภาพที่ใช้งานไม่ได้แล้วบางทีน้ำเป็นของที่แข็งแรงมากมีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจอย่างมากเป็นเพราะว่าความสกปรกของมันทำให้เชื้อโรคนั้นเกิดมลพิษโดยปัญหาขยะในไทยนั้น คนสร้างขยะ 1.1 กิโลกรัมต่อวัน โดยที่คนในกรุงเทพฯนั้นผลิตขยะประมาณ 10,000 ปั่นต่อวันเลยโดยเฉลี่ยกันแล้วคนไทยทั้งประเทศผลิตขยะประมาณ 70,000 ตันต่อวันรวมทั้งหมดใน 1 ปีนั้น  27 ล้านตันต่อปีโดยมีขยะประมาณ 1,000 ตันถูกทิ้งลงทะเลอีกด้วย

ประเภทของ ขยะมูลฝอย นั้น

มูลฝอยอินทรีย์เป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ง่ายไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เศษอาหารต่างๆ ที่เป็นภาพสัตว์ มูลฝอยรีไซเคิลเป็นขยะที่สามารถนำไปเป็นรีไซเคิลได้ไม่ว่าจะเป็นพวกกล่องกระดาษหรือพลาสติก แก้วโลหะเป็นต้น ขยะมูลฝอยอันตราย เป็นขยะที่มีสารเคมีตกค้างวัตถุมีพิษหรือกระทั่งวัตถุกัดกร่อน ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ หรือถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขยะมูลฝอยทั่วไปนั้นอาจมาแปรรูปใหม่ได้แต่ย่อยสลายได้ยากบางครั้งไม่คุ้มราคากลับมาใช้ใหม่ไม่ว่าจะเป็น  เศษผ้าต่างๆ หรือจะเป็นกล่องบะหมี่สำเร็จรูปเป็นต้น

การจัดขยะ

โดยในปัจจุบันนั้นการจัดขยะนั้นตั้งแต่ต้นทางอยู่แล้ว คือการเลือกวัตถุดิบที่ผลิตหนังสินค้าต่างๆไปจนถึงปลายทางนั่นเองไม่ว่าจะเป็น ทำปุ๋ย การแยกขยะ การนำขยะที่สามารถไปรีไซเคิลใหม่ได้เพื่อประโยชน์ ยังช่วยลดการจับขยะได้อีกด้วยมีประสิทธิภาพ เราคงช่วยกันทำรายการแยกขยะนั้นถ้าเราอยากขยันแต่แรกจะช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างมากในขบวนการต่อไปที่ไม่ต้องเสียเวลามาแยกขยะอีก

สาเหตุที่ทำให้เกิดขยะมูลฝอย

เกิดจากความมักง่ายของคนและขาดจิตใต้สำนึกจึงทำให้เกิดผลเสียอย่างมากเราเจอบ่อยในการทิ้งขยะลงตามพื้นหรือตรงตามแม่น้ำลำคลองคือไม่ยอมทิ้งขยะที่เขาจัดเตรียมไว้หรือในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ลักลอบนำมาทิ้งที่ว่างเปล่า ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสิ่งของมากเกินความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่นพวกกระดาษหรือถุงพลาสติกที่หอมากับสินค้านั้นหลายชั้นหลายชั้นทำให้เกิดปริมาณขยะมากขึ้น การเก็บทำลายขยะไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้มีขยะตกค้างอย่างมากมักมีกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนั้นจนทำให้เกิดมลพิษต่างๆในชั้นบรรยากาศ