You are currently viewing การเผาขยะในที่โล่ง จะทำให้เกิดมลพิษที่เรามองไม่เห็น

การเผาขยะในที่โล่ง จะทำให้เกิดมลพิษที่เรามองไม่เห็น

  • Post author:
  • Post category:Blog

การเผาขยะในบริเวณที่โล่งขยะที่มาจากการใช้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเราหรือโรงงานต่างๆ ด้วยการเผาขยะที่เราไม่ใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกกระดาษ เศษอาหาร พลาสติกต่างๆหรือกระทั่งกิ่งไม้ที่เราเผาบริเวณบ้านเรา บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะทำให้เกิดมลพิษที่เรามองไม่เห็น ไม่ว่าจะเป็นขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ด้วย หลายบ้านนั้นอาจจะมีการเตรียมจุดในการเผาไม่ว่าจะเป็นขุดบ่อดินหรือน้ำถังน้ำมันขนาดใหญ่มาตัดระหว่างแบ่งครึ่งเป็น การเผาขยะในที่โล่ง จึงทำให้เกิดมลพิษในชั้นบรรยากาศโดยไม่ผ่านการคัดกรองจึงทำให้เป็นผลต่อสุขภาพหรือเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ทำไมคนนิยม การเผาขยะในที่โล่ง

ทำไมคนถึงนิยมเขาก็อยากกันอย่างมากในประเทศไทยบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญอย่างมากต่อประเทศที่ไม่มีการให้บริการในการนำขยะไปกำจัด เพราะต้องบอกเลยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นบางที่ขาดแคลนการให้บริการ จึงทำให้เกิดการกำจัดขยะไม่ทั่วถึง เราจึงพบเห็นว่าหลายบ้านนั้นนำขยะมาเผาในที่โล่งๆ และเป็นอีกหนึ่งที่เป็นปัญหาต่อประเทศก็คืองบประมาณในการจัดแจงการจัดขยะที่มีค่าใช้จ่ายเพราะการที่เราเผาแบบนี้ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก เราคงเคยเห็นโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นก็คือธนาคารขยะ เป็นการควบคุมไม่ให้คนนั้นไปเผาขยะในที่โล่งกัน

ความอันตรายต่อสุขภาพ

ผลวิจัยแล้วว่าการเผาขยะจะทำให้มีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมากและเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพก็คือมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจทำให้มีส่วนประกอบในการทำให้ระบบทางเดินหายใจนั้นมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคหอบหืดหรือโรคถุงลมโป่งพอง และยังสามารถให้เกิดอาการคันบริเวณตามร่างกายอีกด้วย การที่เราขายยานั้นมีสารเคมีมากมายเลยที่ทำให้ชั้นบรรยากาศนั้นเกิดผลเสีย

สารไดออกซิน

ต้องบอกเลยว่าสารนี้ไดออกซินนั้นเกิดจากการที่เราเผาขยะเพราะว่าถ้าเราไม่เผาอยากสารตัวนี้ไม่เกิดอย่างแน่นอนมันเกิดจากหลังการเราเผา มันจะปะปนอยู่กับอากาศที่เป็นออกซิเจน เพราะว่าการที่เราเผาขยะในที่โลกนั้นจะทำให้เกิดการรับปริมาณของออกซิเจนที่จำกัด และอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ได้สมบูรณ์